https://www.thaijob.com/fujikurakasei

ฟูจิคูระ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18060058

ผลิตผลิตภัณฑ์สารเคลือบ สีเคลือบ ทินเนอร์ สำหรับชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง, บริการซื้อมา ขายไป ผลิตภัณฑ์เคลือบ สีเคลือบ หมึกนำไฟฟ้า โพลีเมอร์ และเรซิ่น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ฟูจิคูระ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด
  • 88/69 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย สุวรรณภูมิ หมู่ 4 ต. คลองสวน
    อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • Tel : 021829900
  • Fax : 021829911
Top