สมัครงาน บริษัท ไอเอสบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ไอเอสบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Welcome to ISB Group who has experience in automotive industry almost 10 years and expert in the domain of fast fit business as well.We have teamed with the Internet's leading application services provider to help your entrepreneurial dreams of success and independence come true.

We proud to be a part of your IT Solution. We have an employee resource base with extensive experience in business, marketing and online process. Our technical and graphic expertise and business success are the perfect blend needed to make your online business profitable.

I look forward to the helping you develop your potentials on the new frontier of the Internet. Please take the time to explore my ISB Group, and I am sure you will agree with me, that we offer a very unique opportunity for success.


ตำแหน่งงานทั้งหมด 2 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 26/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 26/10/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท ไอเอสบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
408/39-2 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 10 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel: 022785978
Fax: 022792417