พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศงานเลขที่ : TJ20070060-0026

โรงพยาบาลบางมด เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลและบริการด้านศัลยกรรมความงาม

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ดูแลให้การพยาบาลโดยใช้กระบวนการตามมาตรฐานการพยาบาลที่กำหนดและเป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ ประเมินวินิจฉัยสภาพและปัญหาของผู้ป่วย กำหนดวิธีการดูแลบำบัดรักษา ประเมินผลการพยาบาลด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยให้กลับสู่สภาวะปกติ ป้องกันหรือยับยั้งภาวะทุพพลภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง หรือติดเชื้อในผู้ป่วยในระยะพักฟื้น ป้องกันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แล้วรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาทันท่วงที โดยเฉพาะกรณีที่มีผลเสียต่อผู้ป่วย ช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการดูแลสมาชิกในทีมการพยาบาล ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการทำงานประจพวันให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกในทีม
จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการรักษาให้พร้อมใช้งานและปราศจากการปนเปื้อนดูแลอาคารสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัยและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ ตรวจสอบ ควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายและการติดเชื้อเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการพยาบาล อุปกรณ์พิเศษ เทคนิคใหม่ๆ ในการพยาบาลผู้ป่วยให้แก่สมาชิกในทีม

คุณสมบัติ :

1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 23ปีขึ้นไป
3.จบการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
4.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล
5.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7.มีทักษะในการสื่อสาร และการ

สวัสดิการ :

1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.วันหยุดตามประเพณี
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5.โบนัสประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • ธัญลักษณ์ กลั่นวารี
  • จนท.บุคคล
  • Tel : 0639055234
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 0639055234

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top