หัวหน้าหน่วยงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง

ประกาศงานเลขที่ : TJ19060019-0007

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 224 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 85 ไร่ 2 งาน ในจังหวัดสตูล ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางใต้ของประเทศไทย เป็นระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร เริ่มการผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 โรงงาน คือ กระบวนการผลิตอาหาร กระป๋อง (Canning) ในปี พ.ศ. 2529 และตามด้วยกระบวนการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง (Frozen) ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อเริ่มผลิตมีพนักงาน 20 คน และเพิ่มจำนวนพนักงานถึง 1,100 คน ในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้เปิดดำเนินการมา ทีมวิจัย พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทได้ทุ่มเทและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดมาและประสบความสำเร็จในการขยายตลาดไปสู่ ยุโรป,ออสเตรเลีย,ญี่ปุ่นแอฟริกา,ตะวันออกกลาง,อเมริกา และอีกหลายประเทศในเอเชีย ด้วยยอดขาย 35 ล้านเหรียญในปี พ.ศ. 2560
ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะนำระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีความสอดคล้องตามแนวทางบริหารเชิงกระบวนการตามข้อกำหนด ISO 9000 มาประยุกต์ใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องสืบไป

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ผลิต ควบคุม - ประกันคุณภาพ โรงงาน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล , เมืองสตูล
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • ประสบการณ์ : ยินดีรับ นศ.จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ 2 - 5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

สามารถ้วิเคราะห์ปัญหาตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติที่ต้องการ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหาร,วิศวกรรมการ
ผลิต หรือสาขาที่เกียวข้อง
มีประสบการณ์งานผลิตหรือวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทัศนะคติเชิงบวก
มีภาวะผู้นำ,มนุษย์สัมพันร์ดี,ทำงานเป็นทีมได้
สามารถ้วิเคราะห์ปัญหาตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้

สวัสดิการ :

ชุดยูนิฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจำปี สิ่งอำนวนความสะดวกพื้นฐาน อาหารเที่ยง รถรับส่ง ค่าเบี้ยเลี้ยงอบรมหรือเดินทางปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่พักกรณีพนักงานต่างจังหวัด ประกันสังคม โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

สมัครงานติดต่อ

 • ธิดาพร รอดชุม
 • ็HR.
 • Tel : 074 709100 ต่อ 231 ,256 ,300, 306 หรือ 0655394624
 • Fax : 074-709104
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top