https://www.thaijob.com/kccorp

สามทองบริการ

รหัสผู้ประกอบการ : EM18060082

สถานีบริการน้ำมัน จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์บริการ สวนอาหาร รับออกแบบสร้างบ้าน

เปิดรับ 12 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กาฬสินธุ์ , ยางตลาด

17/01/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กาฬสินธุ์ , ยางตลาด

17/01/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กาฬสินธุ์ , ยางตลาด

14/01/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กาฬสินธุ์ , ยางตลาด

14/01/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กาฬสินธุ์ , ยางตลาด

07/11/2561

พนักงานประจำ, 4 อัตรา

กาฬสินธุ์ , ยางตลาด

27/09/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กาฬสินธุ์ , ยางตลาด

27/09/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กาฬสินธุ์ , ยางตลาด

27/09/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กาฬสินธุ์ , ยางตลาด

27/09/2561

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สามทองบริการ
  • 34 ม.20
    อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
  • Tel : 0914171890
  • Fax : 043891111
  • Website : http://www.KCcorp.co.th
  • Facebook Fanpage : kccorpfanpage
Top