https://www.thaijob.com/koratdaily

บจก.ยืนหยัดชัดเจน (นสพ.โคราชคนอีสาน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16090044

“โคราชคนอีสาน” เป็นหนังสือพิมพ์ภูมิภาคที่มีชื่อเสียงที่สุดในภาคอีสาน โดยยืนหยัดดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง ๔๒ ปีแล้ว นับตั้งแต่ถือกำเนิดเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นต้นมา และมีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด มีทั้งเว็บไซต์ www.koratdaily.com พร้อมด้วย www.facebook.com/Koratdaily และ www.twitter.com/korat_daily เพื่อบริการผู้อ่านในแดนไกลที่อาศัยอยู่ทั่วโลก
ด้วยการเป็นหนังสือพิมพ์ภูมิภาคที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในอีสาน บวกกับคุณภาพที่เทียบกับหนังสือพิมพ์ระดับชาติ โดยยืนยันจากรางวัลข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก พ.ศ.๒๕๔๙ ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งมอบรางวัลโดยนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี รางวัลหนังสือพิมพ์ส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๑ จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิมนุษยชน จัดโดย แอมเนสตี้ ประเทศไทย และเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ “โคราชคนอีสาน” ได้รับรางวัล “บทบรรณาธิการ ประจำปี ๒๕๕๗” จัดโดย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ด้วยผลงานเหล่านี้ ผสานกับกลไกการตลาดที่ถูกกระจายครอบคลุมไปยังผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์แต่ละจังหวัด จึงทำให้ “โคราชคนอีสาน” ได้รับความนิยมและเชื่อถือจากผู้อ่านแผ่ขยายอย่างกว้างขวาง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.ยืนหยัดชัดเจน (นสพ.โคราชคนอีสาน)
  • 779/21-23 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง
    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • Tel : +66868725636
  • Fax : 044-256966
  • Website : http://www.koratdaily.com
Top