สมัครงาน บจก.ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล

รหัสผู้ประกอบการ : EM16080078
บจก.ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล

ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดด้านการผลิตและพัฒนาอาหารเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจทำธุรกิจกลุ่มนี้และต้องการผู้ผลิตที่มีความพร้อมทั้งในด้านการผลิต
การพัฒนา การออกแบบ และบริการด้านที่ปรึกษา
โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อาหารเสริม ยาและสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
ด้วยการควบคุมและรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างถูกต้อง
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย แปลกใหม่ คุ้มค่า
และที่สำคัญคือเห็นผลจริง


ตำแหน่งงานทั้งหมด 0 ตำแหน่ง

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บจก.ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล
89/8 หมู่ 9 ถนนหนามแดง- บางพลี ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel: 02-105-4436 ,088-766-2298
Website: http://www.lifepluspharma.com

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้