https://www.thaijob.com/maewkayandee

บริษัท แมวขยันดี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18070020

โปรดักชั่นเฮ้าส์เล็ก ๆ แบบครอบครัวที่ผลิตงานใหญ่ ๆ มาแล้วมากมาย เป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม

เปิดรับ 3 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แมวขยันดี จำกัด
  • 106 ซอยมงคลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 02-5792772
Top