https://www.thaijob.com/mojdara

บริษัท โมชดารา จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17080049

บริษัท โมชดารา จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ 2465 โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องนับธนบัตรและเครื่องนับเหรียญ ของประเทศไต้หวัน
ฮ่องกง และสิงคโปร์
ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานภาค 4 แห่ง สร้างเครือข่ายในการให้บริการกับธนาคารและสถาบันการเงิน รวมทั้งธุรกิจชั้นนำทั่วประเทศ
สำนักงานใหญ่ กรงเทพฯ
สาขาบริการภาคเหนือ
สาขาบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาบริการภาคใต้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โมชดารา จำกัด
  • 120 ซอยปราโมทย์ 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
    กรุงเทพฯ 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 02 2369307-9
  • Fax : 02 2344205
  • Website : http://www.mojdara.com
Top