https://www.thaijob.com/nadaka

บจก นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)

รหัสผู้ประกอบการ : EM17030002

เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI บริษัท ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ยานยนต์ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายการผลิต

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
  • 8/5 หมู่ 7 ตำบลหนองจอก
    อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
  • Tel : 038578736-8
  • Fax : 038578740
  • Website : http://www.nadaka.jp
Top