https://www.thaijob.com/namtonghotel

โรงแรมน้ำทอง

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100059

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงแรมน้ำทอง
  • 400/400 ถ.น้ำทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
    อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
  • Tel : 0979639898
  • Website : http://namtonghotel.com
Top