https://www.thaijob.com/namtonghotel

โรงแรมน้ำทอง

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100059

เปิดรับ 5 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

แพร่ , เมืองแพร่

17/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

แพร่ , เมืองแพร่

16/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

แพร่ , เมืองแพร่

16/05/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

แพร่ , เมืองแพร่

16/05/2562

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงแรมน้ำทอง
  • 400/400 ถ.น้ำทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
    อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
  • Tel : 0898527339
  • Website : http://namtonghotel.com
  • Line ID : tatatamaya
Top