https://www.thaijob.com/namtonghotel

โรงแรมน้ำทอง

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100059

เปิดรับ 4 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

แพร่ , เมืองแพร่

13/09/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

แพร่ , เมืองแพร่

12/09/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

แพร่ , เมืองแพร่

12/09/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

แพร่ , เมืองแพร่

12/09/2562

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงแรมน้ำทอง
  • 400/400 ถ.น้ำทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
    อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
  • Tel : 0979639898
  • Website : http://namtonghotel.com
Top