https://www.thaijob.com/pacificcoolchic

เดอะ แปซิฟิค คูล ชิค

รหัสผู้ประกอบการ : EM17010023

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เดอะ แปซิฟิค คูล ชิค
  • 16 ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • Tel : 0999535562
  • Fax : 053216662
  • Website : http://www.pacificcoolchic.com
  • Facebook Fanpage : @pacificcoolchic
  • Line ID : pacificcoolchic
Top