https://www.thaijob.com/projectworld

บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17010034

บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์, จอพลาสมา, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, และจอรับภาพทุกประเภท พร้อมบริการหลังการขายที่ครบครัน เราเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัทฯ ว่า เราจะดำเนินธุรกิจโดยเน้น การดูแล และการให้บริการ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของเราเป็นสำคัญ ด้วยคุณภาพของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้ใช้ทั่วโลก ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี โดยมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาตลอดเวลา รวมถึงการบริการหลังการขายและการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ดีเยี่ยม จนได้รับรางวัล Panasonic / TOSHIBA Best Seller Of The Year 2004-2010
ด้วยรูปแบบการดำเนินงานของบริษัทขนาดย่อม แต่ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ ทำให้การตัดสินใจ และการทำงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สินค้าและบริการจึงเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ เราจึงเติบโตแบบก้าวกระโดดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เราจึงได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

จากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ เราไม่ได้หยุดยั้งในการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรามีการอบรมบุคลากรของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบจัดการ และบริการที่ดีพร้อมไว้สำหรับลูกค้าของเรา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด
  • 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น10 ห้อง 1005 ถนนรัชดาภิเษก
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 0816152626
  • Fax : 026942369
  • Website : http://www.projectorworld.co.th
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/projectorworldthai/?fref=ts
Top