https://www.thaijob.com/sorkanpim

หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

รหัสผู้ประกอบการ : EM16110014

1.จำหน่าย และให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
2.จำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง
3.รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
  • 185/56 ม.4 ต.ริมกก
    อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
  • Tel : 0931344824
  • Fax : 053602694
  • Website : http://www.sorkanpim.com/
Top