https://www.thaijob.com/tawanabangkok

บริษัท ตวันนาโฮเต็ล จำกัด (โรงแรมตวันนา กรุงเทพ)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16080082

โรงแรมตวันนา กรุงเทพ บริหารห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม
รับจัดงานเลี้ยง งานแต่ง สัมมนา เปิดสอนการโรงแรมระดับ ปวช.
รับจัดงานนอกสถานที่

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ตวันนาโฮเต็ล จำกัด (โรงแรมตวันนา กรุงเทพ)
  • เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 022360361
  • Fax : 022363738
  • Website : http://www.tawanabangkok.com
Top