สมัครงาน บริษัท ทวีทรัพย์ อินเตอร์เทรดแอนด์ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ทวีทรัพย์ อินเตอร์เทรดแอนด์ซัพพลาย จำกัด

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการ จากผู้ผลิตและที่เดียวที่ให้บริการแบบครบวงจร (Single Source Provided And One Stop Service)

พันธกิจ : ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความมั่นใจทางการบริการ เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต


ตำแหน่งงานทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 26/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 26/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 26/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 26/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 23/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 23/10/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท ทวีทรัพย์ อินเตอร์เทรดแอนด์ซัพพลาย จำกัด
1/83 ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ 42 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: 02-330-9697-9
Fax: 02-330-9700
Website: http://www.thaweesub.com
Facebook Fanpage: THAWEESUB INTERTRADE AND SUPPLY CO.,LTD.
Line ID: tws2558