สมัครงาน บริษัท ไวท์ สปาร์คเคิลส์ จิวเวลรี่ ไทย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17050058
บริษัท ไวท์ สปาร์คเคิลส์ จิวเวลรี่ ไทย จำกัด

บริษัท ไวท์ สปาร์คเคิลส์ จิวเวลรี ไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
โซลูชั่น ให้แก่บริษัทต่างประเทศ ขณะนี้บริษัทมีความต้องการการขยายธุรกิจ ขยายทีมงาน ทางบริษัทขอเชิญผู้สมัครงานสัญชาติไทยมาร่วมงาน


ตำแหน่งงานทั้งหมด 0 ตำแหน่ง

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท ไวท์ สปาร์คเคิลส์ จิวเวลรี่ ไทย จำกัด
อาคาร253 ชั้น18 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel: 02-6408201-2
Fax: 02-6408203
Website: http://www.whitesparkles.com

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้