https://www.thaijob.com/wishwoninfo

วิชวันอินโฟ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100010

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด ประกอบกิจการดำเนินการจัดหาและอบรมบุคลากรทางด้าน IT ให้กับลูกค้าตามความต้องการ
รวมถึงบริการให้คำปรึกษาการวางระบบ IT Solution และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประเภท LED Lighting คุณภาพสูง
ซึ่งปัจจุบัน ลูกค้าให้การยอมรับและพอใจในบริการ ของเราเป็นอย่างมาก

- Training Center
ศูนย์ฝึกอบรมด้าน IT และภาษาอังกฤษ สามารถใช้เป็นที่ฝึกอบรมให้กับบุคลากรและลูกค้าได้ ทำให้เราสามารถสร้างบุคคลากรได้อย่างต่อเนื่อง บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด จะพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนี้ ให้เป็นศูนย์สอบ Certificate ต่างๆด้วย

- IT OUTSOURCING
บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด มีความเชี่ยวชาญกับงาน IT Outsourcing เป็นอย่างมาก เพราะเรามีลูกค้าระดับ Big Name ของประเทศ ที่ให้การยอมรับในความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากรทางด้าน IT ความไว้วางใจของลูกค้าทำให้เรามีสัญญาจ้างงานมากกว่า 50 โครงการ

- IT HEAD HUNTER
ความเชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างบุคลากรและประสบการณ์ของบุคลากรด้าน IT เป็นสิ่งที่ ทำให้เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญมากกว่า 350 คน จึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจ้างบุคลากรโดยตรงแบบเป็นพนักงานประจำ ทำให้ลดความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าในเรื่องของการหาบุคลากรเอง

- IT INTEGRATION SERVICES
ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ติดตั้งพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ , IT Facilities, และ IT security แบบครบวงจร เพื่อประยุกต์ปรับใช้งานให้เหมาะสมกับโครงการต่างๆ ของลูกค้า

- TURNKEY DESKTOP PC MANAGEMENT
บริษัท วิชวัน อินโฟ จากัด สามารถรับงานแบบ Turnkey Desktop Management ซึ่งต้องมีส่วนประกอบสามส่วน ได้แก่ Hardware + Human + Finance or Leasing ซึ่งปัจจุบัน ลูกค้าส่วนมากโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ ไม่ต้องการปวดหัวและยุ่งยากกับการดูแลค่าเสื่อมของอุปกรณ์ IT Hardware

- TURNKEY LED LIGHTING
บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด ยังมีอีกหนึ่ง Business Line เรื่องการประหยัดพลังงาน โดยจับมือกับโรงงานผู้ผลิต ทำการผลิตหลอดประหยัดไฟ LED คุณภาพสูง ภายใต้ Brand iWish LED ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC/EN 62471 ในระดับ Tier 1 สามารถควบคุมแสงสีฟ้าในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสายต

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • วิชวันอินโฟ จำกัด
  • 1529 ลาดพร้าว 94 หมู่บ้านทาวน์อินท์ทาวน์ ซอย 3/1
    แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 025590531
  • Fax : 025590533
  • Website : http://wishwoninfo.com/main/
Top