สมัครงาน บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด

AI GROUP จะแยกธุรกิจเป็น 4 ธุรกิจ ดังนี้
1. บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ในเครื่องยนต์เอนกประสงค์ให้แก่ คูโบต้า และ ผลิตเครื่องจักร เป็นงานสร้างเครื่องจักร ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์
2. บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด
เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป (TRADING) จำพวกพาสชิ้นงานเครื่องจักร
3. บริษัท โทไค เกจ เทคโนโลยี จำกัด
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือวัดละเอียด ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
4. บริษัท เอ.ไอ. ฟาวน์ดรี้ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับงานหล่อชอ้นส่วนและงานขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล


ตำแหน่งงานทั้งหมด 7 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 08/04/2560 สมัครงาน

ช่างซ่อมบำรุง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลาดหลุมแก้ว

บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด

อัพเดทล่าสุด 08/04/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลาดหลุมแก้ว

บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด

อัพเดทล่าสุด 08/04/2560 สมัครงาน

ช่างเทคนิค

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด

อัพเดทล่าสุด 08/04/2560 สมัครงาน

ช่าง CNC

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลาดหลุมแก้ว

บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด

อัพเดทล่าสุด 08/04/2560 สมัครงาน

วิศวกรขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลาดหลุมแก้ว

บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด

อัพเดทล่าสุด 08/04/2560 สมัครงาน

วิศวกรไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลาดหลุมแก้ว

บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด

อัพเดทล่าสุด 08/04/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด
56 หมู่ 9 ต.คูบางหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
Tel: 02-1598609
Fax: 02-9795066
Website: http://www.aitech.co.th