คุณอนันดา

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060980

ลูกค้าของเราเป็นบริษัทขายอุปกรณ์เกี่ยวกับโซล่าร์เซลล์ ตั้งอยู่ที่อาคารบางนาธานีชั้น 9
http://www.thaisolarshop.com และ http://www.alternativevisions.co.th

กำลังหาผู้ร่วมงานตำแหน่ง เลขาเซลล์
คุณสมบัติ :
ไม่จำกัดเพศ วุฒิ และการศึกษา
ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง ได้อุปกรณ์สำนักงานได้ พูดจาฉะฉาน รู้เรื่อง สามารถทำงานในรับผิดชอบได้โดยไม่ต้องควบคุม

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ทำและ update ฐานข้อมูลลูกค้า
รับงานจาก Sales เปิด PO ส่งให้ Sales ตรวจ
ส่ง PO ให้ลูกค้า ประสานงานเพื่อให้ได้ ORDER
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้ยอด RE-SELL
เช็ค STOCK ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ
ออกรายงาน Sale Report
เตรียมสินค้าเพื่อส่งตาม ORDER
ติดต่อ :
อาคารบางนาธานี
1 / 19 ชั้น 9
ซอย บางนา -ตราด 34
ถนนบางนา -- ตราด KM.3
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : (++66) 2398-8055-6
แฟกซ์ : (++66) 2398-8054
มือถือ : 061-415-5941 หรือ 081-494-9044
อีเมล : supapat.ks@gmail.com, den@avaccount.com


ลูกค้าของเราเป็นบริษัทขายอุปกรณ์เกี่ยวกับโซล่าร์เซลล์ ตั้งอยู่ที่อาคารบางนาธานีชั้น 9
http://www.thaisolarshop.com และ http://www.alternativevisions.co.th

กำลังหาผู้ร่วมงานตำแหน่ง พนักงานขาย
คุณสมบัติ :
ไม่จำกัดเพศ วุฒิ และการศึกษา
ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง ได้อุปกรณ์สำนักงานได้ พูดจาฉะฉาน รู้เรื่อง สามารถทำงานในรับผิดชอบได้โดยไม่ต้องควบคุม

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
หาลูกค้าใหม่ PRESENT ปิดการขาย
ทำใบ Request PO ให้เลขา
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้ยอด RE-SELL
เตรียมสินค้าเพื่อส่งตามความต้องการของลูกค้า
ให้คำปรึกษาเสมือนผู้เชี่ยวชาญ
ติดต่อ :
อาคารบางนาธานี
1 / 19 ชั้น 9
ซอย บางนา -ตราด 34
ถนนบางนา -- ตราด KM.3
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : (++66) 2398-8055-6
แฟกซ์ : (++66) 2398-8054
มือถือ : 061-415-5941 หรือ 081-494-9044
อีเมล : supapat.ks@gmail.com, den@avaccount.com

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • คุณอนันดา
 • อาคารบางนาธานี
  1 / 19 ชั้น 9
  ซอย บางนา -ตราด 34
  ถนนบางนา -- ตราด KM.3
  แขวงบางนา เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร 10260
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 • Tel : 061-415-5941 หรือ 081-494-9044
 • Website : http://www.alternativevisions.co.th, http://www.thaisolarshop.com
Top