บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โปร คอร์โปรเรชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060820

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โปร คอร์โปรเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ RCA ถ.พระราม9 กรุงเทพฯ / อาคาร Bangkok business center เอกมัย (ใกล้รถไฟฟ้า) กรุงเทพฯ
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าพลังงานทางเลือก โซลาเซลล์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โปร คอร์โปรเรชั่น จำกัด
  • RCA ถ.พระราม9 กรุงเทพฯ / อาคาร Bangkok business center เอกมัย (ใกล้รถไฟฟ้า) กรุงเทพฯ
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10320
  • Tel : 0839862855
  • Share :
Top