บริษัท พี.ไบโอเอนเนอจี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061821

บริษัท พี.ไบโอเอนเนอจี จำกัด ทำธุรกิจด้านพลังงานเป็นตัวแทนจำหน่ายนำ้มันเตา ยางมะตอย ของ ไออาร์พีซี และเอสโซ่ ต้องการพนักงานขายทั้งประจำและฟรีแลนด์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พี.ไบโอเอนเนอจี จำกัด
  • 82/233 หมู่บ้านซิเมนต์ไทย ซอย 17 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 092-2711786, 02-9119858
  • Fax : 02-5867510
  • Website : http://www.pbioenergy.com
Top