บริษัท ฟาร์มมิ่ง เวย์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061082

บริษัทฟาร์มมิ่ง เวย์ จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ปุ๋ย ยา ฮอร์โมนพืช ภายใต้ชื่อการค้า รถไฟฟ้า ฟาร์มมิ่ง เวย์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฟาร์มมิ่ง เวย์ จำกัด
  • ถ.คลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์
    เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 089-7567289
Top