รับเหมาก่อสร้าง

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061161

ดำเนินธุรกิจ

งานรับเหมา ก่อสร้าง เช่นโครงการหมู่บ้าน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • รับเหมาก่อสร้าง
  • ต.ทับมา
    อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
  • Tel : 090-2506663
Top