บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061171

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 121/91 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 026422450-2
  • Fax : 022486821
  • Website : http://www.norconsult.co.th
Top