หลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061179

Southeast Asia has long been the crossroad of civilization, trade, communication and power due to its strategic location.

The region has become a well-known tourist destination, region of rich biodiversity, economic growth and dynamic political development. It has inspired a great number of studies in various disciplines contributing to a vast body of knowledge on the region

Southeast Asia avails itself to scrutiny, scholastic challenges, and positive reactions to new-millennium changes. Through ASEAN, it seeks to enhance regional endeavor by formulating the East Asian Community with close cooperation with China, Japan, South Korea, and India. The dynamic growth of East Asia has captured worldwide attention where the opportunity for mutual benefit is wide open. Ethnic and religious tension challenges scholars as well as policy makers in their attempt to reach solution.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • หลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ
 • หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ชั้น 8 ห้อง 801 อาคามหาจักรีสิรินธร
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • Tel : 02 218 9848
 • Fax : 02 218 9848
 • Website : http://www.seachula.com/
Top