บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061190

บริหารโครงการและงานก่อสร้าง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
  • 2521/17 บิซทาวน์ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-5305103-4,02-5305108-9
  • Fax : 02-5305110
  • Website : http://www.aeasia.co.th
Top