บริษัท เออี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061319

บริษัทเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร บริการติดตั้ง ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เออี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
  • 89/10 หมู่ 8 ต.บางกระสอ
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 029500662
  • Fax : 029500663
Top