บริษัท เฟลคเซอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061337

เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ และนำยาเข้าจากต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เฟลคเซอร์ จำกัด
  • ที่อยู่ 107/149 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ 3 ตำบลบางกร่าง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 081-1728860
  • Fax : 02-4445068
Top