บริษัท กู คอปอร์เรชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061377

เปิดรับสมัคร
- ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
- ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง
- ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบุคคล
- ตำแหน่ง พนักงานหัวหน้าฝ่ายผลิต
- ตำแหน่ง พนักงาน ตัด เย็บ ผ้า (จำนวนมาก)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท กู คอปอร์เรชั่น จำกัด
  • 661 Soi Rama II 42, Rama II Road
    Bangmod, Jomthong
    Bangkok 10150 Thailand
    เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 081-804-0126
Top