บจก.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061385

รับเหมางานก่อสร้าง, งานระบบประปา-สุขาภิบาล, งานระบบไฟฟ้า และ งานตกแต่งภายใน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี
  • 103/24 หมู่ที่ 4 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 0824500450, 024225977
  • Fax : 024225976
Top