หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061461

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒธรรม จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ. 2552 มีหน้าที่ดูแลสงวนรักษา อนุรักษ์และเผยแพร่ภาพยนตร์ที่เป็นมรดกของชาติ และส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ ตามปณิธาน "ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา"

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
  • เลขที่ 94 ม. 3 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา
    อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel : 024822014
  • Fax : 024822015
  • Website : http://www.fapot.org
Top