บริษัท ซีพีไอ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061479

The group of companies is with over 100 years of history, maintaining consistent growth as a multinational manufacturing and services company focused on providing the highest quality products and services to the industry. Today, we are continuing to grow aggressively, operating 45 primary manufacturing facilities in America, Europe, and Asia Pacific, employing about 5,000 people worldwide, selling to more than 40,000 customers in over 100 countries. Due to the on-going business expansion in Thailand, we are currently looking for candidates for the position of Sales Engineer and Mechanical Engineer to strengthen up our operation base in Rayong province.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซีพีไอ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
  • 85/6 หมู่ 5 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
    อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
  • Tel : 038-947726-9
  • Fax : 038-947730
  • Website : http://www.c-p-i.com
Top