บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061581

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะอาคารขนาดสูง และ ขนาดกลาง ดำเนินธุรกิจด้านนี้มาเป็นเวลานาน มีผลงานมากมายบริษัทฯ มีความมั่นคง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
  • 319, 321 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 แขวงบางมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 028402009
  • Fax : 028402009 ต่อ 138
Top