บ.บัน ไง เอ็นจิเนียร์ริ่ง(ประเทศไทย) จก.

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061586

บริษัทฯ นำเข้าสินค้าอุปกรณ์ ยก เคลื่อนย้าย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บ.บัน ไง เอ็นจิเนียร์ริ่ง(ประเทศไทย) จก.
  • 888/51 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ อ.บางพลีใหญ่
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 021747040
  • Fax : 021747043
  • Website : http://www.banngai.com
Top