บจ. เคม คอน เซอร์วิส

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061653

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจ. เคม คอน เซอร์วิส
  • 119/77 ม.5 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 02-9915671
  • Fax : 02-9915673
Top