บริษัท คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061673

บริษัทเป็นผุ้ผลิต จำหน่าย และติดตั้ง พรมปูพื้น และหญ้าเทียม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
  • 1/19 หมู่ 1 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • Tel : 053-274584-5
  • Fax : 053-274587
  • Website : http://www.carpetsinter.com
Top