บมจ.ปรินดา

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061687

บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตหินโดยมีโรงโม่หินที่ จังหวัดชลบุรี, จังหวัดสระบุรี และ จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนั้นยังให้บริการจำหน่าย และขนส่ง หิน ทราย สำหรับธุรกิจก่อสร้าง โดยลูกค้าหลักของบริษัท คือ บริษัท ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศ เช่น CPAC, SCG, SCCC และ TPI

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บมจ.ปรินดา
  • 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 12
    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-3080720-5
  • Fax : 02-3080729
Top