บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061715

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าและจำหน่ายเครื่่องมือแพทย์ทางด้านกายภาพบำบัด ดำเนินการมากกว่า 18 ปี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จำกัด
  • 1201/104 ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-5592429
  • Fax : 02-5304461
  • Website : http://rehabmed.co.th
Top