บริษัท เอ็ม เทค เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061728

บริษัท เอ็ม เทค กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือเพชรสำหรับงานก่อสร้าง เช่นใบตัดเพชร และหัวเจาะเพชร สำหรับคอนกรีต และแอสฟัลท์ และเป็นผู้รับเหมางานตัดและเจาะคอนกรีต

ในปี พ.ศ. 2543 บริษัท เอ็ม-เทค เซอร์วิส จำกัด ได้ถูกก่อตั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพความเด่นชัดในการทำงาน และเพื่อเพิ่มแนวทางการบริการ เช่น การรื้อหินโดยไม่ต้องใช้ระเบิด วิศวกรรมพื้นผิวคอนกรีต และการตัดรื้อเปลี่ยนแบบโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่โดยไม่กระทบกระเทือนโครง สร้างที่เหลือ

จากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านในหลายสาขา (ทั้งในและต่างประเทศ) บริษัทฯ ได้พัฒนา และ ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับงานพิเศษเฉพาะด้านที่ยากและซับซ้อน การพัฒนาของบริษัทฯ เพื่อการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น เช่น ลดเสียง ลดฝุ่น และแรงสั่นสะเทือน ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ็ม เทค เซอร์วิส จำกัด
  • 106 ถนนสาธุประดิษฐ์ 49 เขตยานนาวา กรุเทพ ฯ
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 022950791-3
  • Fax : 022950794
  • Website : http://www.mtech.co.th
Top