ศุภวัฒนา โกลบอล

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061764

1. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ต่อเติม ปรับปรุง อาคารสถานที่ ราชการ งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา สุขาภิบาล

2. ผู้แทนจำหน่าย วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า - ประปา และ วัสดุก่อสร้าง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ศุภวัฒนา โกลบอล
  • 1787 หมู่บ้านศุภาลัยวิวล์
    ถนนลาซาล
    แขวงบางนา กทม. 10260 โทรศัพท์/โทรสาร 02 349 4589 Email : mamacacare@gmail.com
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 023494589
  • Fax : 023494589 , 081 426 2718
Top