หจก.ศรีสองสกุลโลหะกิจ

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061893

ค้าส่ง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หจก.ศรีสองสกุลโลหะกิจ
  • 655/25-27 ถ.เจริญผลตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-2159317
  • Fax : 02-2160498
Top