บริษัท เอส เอส เวิลด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061901

รับเหมาก่อสร้าง โบสถ์ วิหาร และงานก่อสร้างทั่วไป

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอส เอส เวิลด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
  • 90/162 หมู่ 5 ต.ท่าอิฐ
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 0942435444
Top