สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070027

หน่วยงานภายใต้กำกับของ กระทรวงสาธารณสุข

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

  ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
  เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
  จ.นนทบุรี 11000
  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • Tel : 028329200
 • Website : http://www.hsri.or.th/researcher/notice/job
Top