บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070090

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนด้านพลังงานทดแทน การส่งเสริมการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน การฝึกอบรม และการลงทุนในต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 025909938
  • Fax : 025909405
  • Website : http://www.pea-encom.com
Top