บริษัท ไสว วิศวการ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070100

ทำเกียวกับระบบไฮโดรลิค,ออกแบบผลิตภัณฑ์,งานซื้อมาขายไป,
ประกอบติดตั้ง,เคลื่อนย้ายเครื่องจักร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไสว วิศวการ จำกัด
  • 104/54,104/56 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน
    เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
  • Tel : 02-548-5861-3
  • Fax : 02-548-5860
Top