บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070130

ดำเนินธุรกิจในการผลิตกระเบื้องปูพื้น และปูผนัง มานานกว่า 41 ปี มีพนัก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
  • 54/1 ม.3 ถ.สุวรรณสร
    อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
  • Tel : 089-200774
  • Fax : 036-379-371
Top