บริษัท ไข่มุข ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070160

บริษัท ไข่มุข ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นธุรกิจออกแบบดีไซน์ และก่อสร้าง รับงานราชการและเอกชน ซึ่งดำเนินกิจการมาตั่งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไข่มุข ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • เลขที่ 262 อาคารเย็นพันธุ์ เรสซิเด้นท์ ชั้น 1-2
    ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
    เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  • Tel : 0-2457-6601, 09-1714-6316
  • Fax : 024576602
Top