บริษัท คอมโค่ เอเซีย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070196

บริษัท คอมโค่ (เอเซีย) จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่น ประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและการบริการ
ซ่อมแซมเครื่องจักร ประเภทเครื่องจักรแปรรูปท่อ และเครื่องจักรผลิต Heat Exchanger
ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน และ บริษัทยังมีสาขาทั่วโลก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
(Toyota, Tokyo, Hamamatsu, Osaka) ประเทศสาธารณรัฐเชค ประเทศอเมริกา
ประเทศจีน และ ประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท คอมโค่ เอเซีย จำกัด
  • 171 :ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว จอมพล จตุจักร กรุงเทพ
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 029386124
  • Fax : 029386125
  • Website : http://www.comco.com
Top