บริษัท เอ็น วี สเปเชี่ยล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070208

ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นการขยายสาขาเพื่อรองรับส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ็น วี สเปเชี่ยล จำกัด
  • 244/3 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง
    อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
  • Tel : 033650829
  • Fax : 033650829
  • Website : http://www.nv-special.com
Top